Za nami łódzka edycja Future 2to5.

Za nami łódzka edycja Future 2to5.

Za nami łódzka edycja Future 2to5. Spotkaliśmy się z przedstawicielami branży produkcyjno — logistycznej by wspólnie, w nowatorskiej formule — rozmowy przy „okrągłym” stole — dyskutować o wyzwaniach, jakie technologia i zmiany nastrojów konsumenckich wywierają na branżę. O to, jak będzie wyglądał magazyn w 2025 roku, jaka będzie rola technologii w tym procesie, w jakim stopniu rozwój logistyki będzie sprzęgnięty z postępem e-commerce i jak bardzo to powiązanie będzie miało wpływ na rynek nieruchomości, w tym na branżę handlową? Odpowiedzi na te pytania szukaliśmy wspólnie z Markiem Bednarczykiem, Mateusz Sipa, Leszek Jabłoński, Piotr Borkowski, Zygmunt Łopalewski, Piotr Was, Tomasz Matonóg, Magdalena Plecińska, Edytą Karpińską, Krzysztof Lisiecki, Andrzej Michalski, prof. Remigiuszem Kozłowskim, Monika Duda. Te sama pytanie postawimy na kolejnym naszym wydarzeniu. Tym razem spotkamy się z Państwem we Wrocławiu, już 28 stycznia. Pytania te same, ale zupełnie inny rynek, stwarzający zupełnie inne możliwości inwestycyjne. Gorąco zapraszamy: 

Nadchodzące wydarzenia/konferencje