Rynek powierzchni magazynowych

Rynek powierzchni magazynowych

Geopolityczna lokalizacja Polski daje jej ogromną szansę na nieustanny rozwój w zakresie logistyki. W kontakcie z rynkami ościennymi pomocne okazują się silne ośrodki miejskie położone blisko granic kraju. Jednym z takich miast jest Lublin.

Wraz z rozwojem gospodarczym oraz wzrostem dostępności komunikacyjnej miasta, Lublin zyskał miano jednej z najbardziej perspektywicznych lokalizacji dla nowych inwestycji magazynowych i produkcyjnych w kraju. Początkowo własne powierzchnie tworzyły tu przedsiębiorstwa logistyczne – Eurocash, Poczta Polska i Raben. W kolejnych latach ich sukces oraz dogodne warunki inwestycyjne przyciągnęły światowych operatorów, dzięki czemu powstały parki oferujące powierzchnie magazynowe pod wynajem – Centrum Logistyczne Mełgiewska, Goodman Lublin Logistics Centre, Lubelskie Centrum Logistyczne GO EAST, a także Centrum Logistycznego Vetterów.

Dziś łączna powierzchnia parków przemysłowo-magazynowych w regionie przekracza 170 000 m2. W najbliższych latach ta wartość ma wzrosnąć o 230 000 m2 za sprawą kolejnych inwestycji. Po raz drugi zainwestować zdecydowali się między innymi liderzy rynku – MLP oraz Panattoni

Nadchodzące wydarzenia/konferencje