Pokolenie Y a design – czy i jak projektować z myślą o Millenialsach?

Pokolenie Y a design – czy i jak projektować z myślą o Millenialsach?

Coraz częściej mówimy o pokoleniu Y, czyli ludziach urodzonych w latach 80 – tych i 90-tych XX wieku, jako o tym, które zmienia oblicze rynku nieruchomości komercyjnych. Coraz częściej także podejmowana jest dyskusja w jaki sposób kształtować przestrzeń, aby zaspokajała potrzeby tej grupy społecznej. Podczas konferencji „ Drugie Życie Budynków. Polska i CEE” my także się nad tym zastanawialiśmy! W jaki sposób nowa generacja użytkowników wpływa na myślenie projektantów  o przestrzeni i budynkach? Wnioski wcale nie są oczywiste!

Pokolenie Y nie jest pierwszym, które zmienia zastaną rzeczywistość. Tzw. Baby Boomers czyli osoby urodzone w latach 1946-1964, to przedstawiciele rewolucji pokoleniowej, która ukształtowała m.in. współczesny rynek pracy. Ich liczebność, starzenie się oraz niż demograficzny, w którym urodzili się Millenialsi sprawiają, że rynek nieruchomości będzie nadal pod wpływem Baby Boomers. Co więcej, przewiduje się, że w 2050 roku w krajach UE, 1 na 8 osób będzie w wieku powyżej 80 lat.  Z drugiej jednak strony Pokolenie Y, jako generacja wchodząca na rynek pracy, z odmiennym potrzebami i oczekiwaniami, oddziałuje na procesy kreowania przestrzeni i budynków. Jak więc pogodzić potrzeby obu grup na rynku nieruchomości komercyjnych?

Dla pokolenia Y ważnymi wartościami są: tworzenie społeczności, wpływ na środowisko naturalne i zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. To czego oczekują od nieruchomości to autentyczność, która pozwoli im się realizować. Budynki i wnętrza są więc dla nich elementem, spełniającym nie tylko określone funkcje, ale także kształtującym codzienne doświadczenia. W tym kontekście nie dziwi rosnąca popularności takich form jak co -working i co- living.

Czy jednak millenialsi oczekują jednak od budynków i ich wnętrz czegoś innego niż ich starsi współpracownicy?  Zachowanie work- life balance to współcześnie istotny element dla przedstawicieli wszystkich generacji. Odpowiednio zaprojektowana przestrzeń biurowa ( uwzględniająca oświetlenie, komfort akustyczny, dbałość o jakość powietrza) jest wartością dla pracowników wielu pokoleń. Dzięki właściwie zaprojektowanym pomieszczeniom, pracownicy są nie tylko bardziej wydatni w pracy, ale także mniej zmęczeni po wyjściu z niej, co wpływa także na jakość funkcjonowania poza pracą
( zwłaszcza, że wewnątrz budynków spędzamy powyżej 80% naszego czasu). Wnętrza w znaczący sposób wpływają więc na samopoczucie i zdrowie użytkowników.

Wraz z rozwojem PropTech i codziennemu wykorzystaniu nowych technologii w budynkach ( zgodnego z oczekiwaniami pokolenia Y) rosną możliwości zbierania danych o zachowaniu i wykorzystaniu przestrzeni wewnątrz nieruchomości. Ułatwia to projektowanie przestrzeni zgodnej z preferencjami użytkowników i jej realnym wykorzystaniem. Prawdziwym wyzwaniem staje się obecnie projektowanie elastycznych wnętrz, uwzględniających scenariusze przyszłości tzn. w jaki sposób za kilka lat zmienią się potrzeby jej odbiorców.

Jak więc projektować dla millenialsów? Dyskusja podczas konferencji „ Drugie Zycie Budynków Polska & CEE” pozwala na wysnucie wniosku – mądrze, jak dla każdej innej generacji! Najważniejszym elementem jest  postawienie użytkownika na pierwszym miejscu i tworzenie elastycznych przestrzeni, odpowiadających na realne potrzeby odbiorców!

Nadchodzące wydarzenia/konferencje