Lubelska Wyżyna gospodarczych możliwości

Lubelska Wyżyna gospodarczych możliwości

Bogata tradycja przemysłowa, strategiczne położenie przy wschodniej granicy Unii Europejskiej, a także niegasnący potencjał ekonomiczny regionu to czynniki, które pozwalają bez cienia przesady nazwać Lublin gospodarczą stolicą Polski Wschodniej.

Strategia rozwoju gospodarczego miasta opiera się na sektorach przedstawiających największy potencjał do zaaklimatyzowania się w lubelskim ekosystemie. Mowa między innymi o branży usług IT i nowoczesnych usług biznesowych, przemyśle maszynowym, przemyśle lotniczym, a także sektorach – biotechnologicznym i medycznym. Dla każdego z tych obszarów stworzono osobną Lubelską Wyżynę – miejsce, gdzie biznes spotyka się z samorządem i dorobkiem akademickim.

Jednak położenie geopolityczne i zaplecze gospodarcze Lublina to nie wszystko. O rozwoju i atrakcyjności miasta decydują też jego mieszkańcy – ludzie tworzący lokalne organizacje pozarządowe i instytucje otoczenia biznesu, a także kapitał ludzki złożony z wysoko wykwalifikowanych w różnych obszarach absolwentów lubelskich szkół średnich i uczelni wyższych.

Nadchodzące wydarzenia/konferencje