Logistyka na granicy

Logistyka na granicy

Położenie geograficzne to jeden z czynników kształtujących lokalną gospodarkę. Dla Lublina kluczowymi pod tym względem branżami są logistyka i produkcja.

Rozwojowi sektora logistycznego i produkcyjnego w regionie sprzyja rola Lublina jako głównego ośrodka gospodarczego regionu, a także jego położenie na antypodach Unii Europejskiej, u bram chłonnych rynków wschodnich. Dużą rolę odgrywa dogodna infrastruktura drogowa, obecność Portu Lotniczego Lublin, a także kapitał ludzki składający się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zakresie nauk technicznych – absolwentów lubelskich szkół technicznych i uczelni wyższych.

Miasto Lublin dysponuje atrakcyjnymi obszarami inwestycyjnymi, które przyciągają deweloperów przemysłowych i operatorów powierzchni magazynowych. Stworzone przez nich obiekty dostosowane są do potrzeb potencjalnych inwestorów z branży produkcyjnej i logistycznej. Nowoczesne zaplecze infrastrukturalne oraz wsparcie lokalnego samorządu podczas procesu inwestycyjnego przyciąga do Lublina kolejnych światowych potentatów sektora.

 

Nadchodzące wydarzenia/konferencje