II spotkanie robocze w ramach projektu:
PARTNERSTWO NA WSZYSTKICH ETAPACH CYKLU ŻYCIA ZRÓWNOWAŻONEJ INWESTYCJI BUDOWLANEJ

“Jedynym istniejącym narzędziem pozwalającym, stworzyć nowe, wyższe standardy i wymusić rozwój zrównoważony jest jest plan miejscowy”, twierdzi Tomasz Majda, skretarz generalny Towarzystwa Urbainstów Polskich. Brak planów oznacza bardzo często urbanistyczny chaos, a inwestycje realizowane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, często nie stanowią komplementarnej części przestrzeni miejskiej, lecz jedynie akceptowalny jej element. Miasta rozwijają się w sposób nieskoordynowany, zaś wysiłki pojedynczych inwestorów, by realizowane projekty miały wymiar zrównoważony, są niwelowane przez sąsiednie niezrównoważone przedsięwzięcia.

Brak planów zagospodarowania (nie mówiąc o ich zrównoważonym charakterze), trudna i długa procedura ich uchwalania, są bolączką, ale jednocześnie codziennością, dla wielu, w tym władz miejskich, urbanistów, architektów, deweloperów, inwestorów. Co zrobić, by tą sytuację zmienić? By plany powstawały i były uchwalane sprawnie. By nie były jedynie “finansowo najlepsze”, ale także zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju? By opierały się o wysoko postawione standardy urbanistyczne?

W książce ”Zrównoważone miasta” Graham Haughton i Collin Huntera piszą, że “rozwój miasta nie jest wysiłkiem sił natury, jakiś innych sił danych z góry, wolnego rynku czy ekonomii, rozwój miasta jest wyłącznie wynikiem decyzji politycznych”. Niemniej warto na te decyzje wpływać aktywnie. Celem seminarium “Zrównoważone planowanie – wymóg objęcia planami miejscowymi wszystkich obszarów zurbanizowanych” jest wypracowanie rekomendacji dla prawotwórców, prawodawców i samorządowców, by stworzyli planistyczne podstawy dla sektora budownictwa i nieruchomości do realizacji zrównoważonych inwestycji.

9.30-9.45 Rejestracja uczestników

9.45-9.50 Powitanie
Prowadząca seminarium: Magda Konstantynowicz

9.50-10.20 Miasta do życia. Planowanie zrównoważonego rozwoju miasta.
Przemówienie otwierające: dr inż. arch. Magdalena Staniszkis, adiunkt, Pracownia Projektowania Miejskiego, Politechnika Warszawska

10.20-11.20 Pionierzy i eksperymentatorzy cz. I – wybrane przykłady zrównoważonego planowania

Prowadzenie: Jolanta Pawlak, Pierwsza Warszawska Agenda 21
– 1:10:100 – skala w zrównoważonym planowaniu – Jochen Rabe, dyrektor projektu, Buro Happold
– Gliwice zrównoważone – plan rozwoju miasta zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju – przedstawiciel Urzędu Miasta bądź Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
– Miasteczko Siewierz – Joanna Wis-Bielewicz Dyrektor Zarządzający Projektu Eko-Miasteczko Siewierz, TUP S.A.

11.20-11.50 Pionierzy i eksperymentatorzy cz.II – dyskusja ekspertów na temat przykładów zrównoważonego planowania
– Zbigniew Malisz, wiceprezes, dyrektor biura Polskiego Związku Firm Deweloperskich
– Jean-Luc Darras, dyrektor techniczny, RD Bud
– Leszek Drogosz, dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
– Beata Marczak-Wacławek, kierowniczka Działu Centrum w Wydziale Planowania Miejscowego Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy
– dr inż. arch. Tomasz Majda, sekretarz generalny, Towarzystwo Urbanistów Polskich
– prof. Barbara Szulczewska, kierownik Katedry Architektury Krajobrazu na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury SGGW

Prowadzenie: Jolanta Pawlak, Pierwsza Warszawska Agenda 21

11.50-12.10 Przerwa kawowa

12.10-12.40 Plany. Prawo. Strony. cz. I – praca w podgrupach dyskusyjnych

I podgrupa PLANY. CECHY ZRÓWNOWAŻONEGO PLANOWANIA I PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA
Moderator: Agnieszka Zielińska, Puls Biznesu

II podgrupa PRAWO: STAN OBECNY I NIEZBĘDNE ZMIANY BY POWSTAWAŁY ZRÓWNOWAŻONE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Moderator: Grzegorz Buczek, Zakład Projektowania Urbanistycznego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej; Wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polskich

III podgrupa STRONY: KTO I NA JAKIM ETAPIE POWINIEN UCZESTNICZYĆ W PROCESIE PLANOWANIA. ROLA PRZEDSTAWICIELI SEKTORA BUDOWLANO-NIERUCHOMOŚCIOWEGO
Moderator: Karolina Maliszewska, wiceprezes, Fundacja Sendzimira

12.40-13.10 Plany. Prawo. Strony. cz. II – prezentacja wyników pracy grup dyskusyjnych

13.10-13.20 Podsumowanie i zakończenie seminarium

Prowadząca seminarium: Magda Konstantynowicz

13.20-13.50 Lunch

  • INICJATOR I SPONSOR PROJEKTU:
  • SPONSOR MERYTORYCZNY:
  • SPONSOR TOWARZYSZĄCY:
  • PARTNERZY:
Nadchodzące wydarzenia/konferencje