Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego szykuje się do kolejnego etapu kampanii promocyjnej w Skandynawii, mającej na celu zdobywanie partnerów biznesowych dla regionu. Jesienią na Warmii i Mazurach rozpoczyna się akcja informacyjna dla firm ze Szwecji, Finlandii, Norwegii i Danii.

Od  9 do 12 września na zaproszenie władz regionu Warmię i Mazury, odwiedzi misja gospodarcza z krajów skandynawskich. 20 przedsiębiorców ze Szwecji i Finlandii oraz 10 dziennikarzy ze skandynawskich mediów pozna województwo warmińsko-mazurskie i będzie dyskutować o możliwościach rozwoju współpracy gospodarczej regionu ze Skandynawią.

Z tej okazji 10 września władze województwa zaprezentują potencjał regionu podczas wydarzenia „Otwarci na Skandynawię” w Sand Valley Golf&Country Club w Pasłęku.

Jesienią ubiegłego roku udało nam się przyjrzeć bliżej potrzebom i wymaganiom skandynawskich firmmówi Jacek Protas, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. – Teraz zamierzamy pokazać, że odrobiliśmy naszą lekcję, potrafimy słuchać i przygotowaliśmy ofertę skrojoną pod biznes z krajów Północy.

Zaproszenie Warmii i Mazur do dyskusji o współpracy regionu ze Skandynawią oraz oczekiwaniach inwestorów przyjęli przedstawiciele skandynawskich firm i ambasad, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (Association of Business Service Leaders in Poland, ABSL), Warmińsko-Mazurska SSE oraz prof. Andrzej Buszko, ekonomista z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.  Rozmowy będzie moderował Paweł Panczyj, dyrektor zarządzający ABSL. W trakcie spotkania Aleksandra Summers z COIE zaprezentuje ofertę eksportową województwa warmińsko-mazurskiego, Radosław Zawadzki, dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji przedstawi plany promocyjne województwa na kolejne lata. Dodatkowo celem spotkania będzie poinformowanie o możliwościach zainteresowania kapitału skandynawskiego oraz omówienie tzw. dobrych praktyk skandynawskich firm działających na terenie Warmii i Mazur.

Po dyskusji panelowej organizatorzy zapraszają na chwilę relaksu na polu golfowym. Dyskusja przy partii golfa pozwoli nie tylko na bezpośrednią wymianę doświadczeń, ale również na zaprezentowanie gościom jednego z głównych walorów regionu – nieskalanej przyrody i bezkresnej przestrzeni. Poza tym – jak podaje „Newsweek” – z badań wśród europejskich menedżerów i biznesmenów wynika, że co czwarty z nich gra w golfa, a więcej niż połowa uważa ten sport za typowy dla biznesu.

Wydarzenie „Otwarci na Skandynawię” jest nawiązaniem do ubiegłorocznego spotkania ze skandynawskimi inwestorami w Warszawie (śniadanie biznesowe „Nordic Business Talks”). Po wysłuchaniu zarówno pozytywnych opinii, jak i uwag krytycznych skandynawskich firm na temat warunków prowadzenia biznesu na Warmii i Mazurach, władze województwa zdecydowały się przedstawić spójną wizję możliwości inwestycyjnych dla krajów ze Skandynawii.

W latach 2000-2010 kraje skandynawskie zajmowały piąte miejsce pod względem wartości bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Polsce i łącznie zainwestowały 9,48 mld euro. Skandynawia ma również strategiczne znaczenie w obrocie handlowym i jest drugim (po Niemczech) najważniejszym kierunkiem polskiego eksportu (7,4 proc. udziału).

Jednocześnie Polska mieści się na końcu pierwszej dziesiątki krajów, w których inwestują Szwedzi, Norwegowie, Duńczycy i Finowie, a wartość tych inwestycji stanowi ok. 0,4 proc. wszystkich skandynawskich BIZ. To pokazuje, że Skandynawia wciąż dysponuje ogromnym potencjałem do rozwoju na terenie Polski.

Warmię i Mazury łączą ze Skandynawią bliskość geograficzna, nieskalana natura oraz inwestorzy tacy jak Swedwood czy działający w sektorze usług nowoczesnych Transcom. Kraje skandynawskie mają możliwość czerpać z takich walorów regionu, jak wykwalifikowana kadra, niskie koszty pracy, zwolnienia podatkowe i granty oraz dogodne sąsiedztwo obwodu kaliningradzkiego.

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęła Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza (SPCC). Partnerem organizacyjnym jest firma Bluevine Consulting.

  • GOSPODARZ I ORGANIZATOR:
  • PARTNER ORGNIZACYJNY:
  • GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY:
  • PATRONAT HONOROWY:
  • PARTNER:
Nadchodzące wydarzenia/konferencje