Liczne atuty inwestycyjne Lublina, jednego z gospodarczych liderów Polski Wschodniej, są niezaprzeczalne. Ale jak te atuty prezentować zagranicznym inwestorom? Jaka powinna być rola samorządu w kreowaniu dalszej współpracy między przedsiębiorcami i jaki potencjał niesie lubelskie lotnisko, także w kontekście stymulowania rozwoju całej branży lotniczej w Polsce? Swoimi spostrzeżeniami w tym zakresie podzieli się m.in. Christian Gessl, szef Austriackiej Izby Handlowej ds. Europy Środkowej, który przyjeżdża do Polski na zaproszenie firmy Bluevine Consulting oraz miasta Lublin, organizatorów, konferencji z cyklu „Prospects in Poland”, która 21 maja odbędzie się w Lublinie.

Warto wzorować się na najlepszych i warto słuchać tego, co mają nam do powiedzenia, także w odniesieniu do ich oczekiwań inwestycyjnych. Austria bez wątpienia do tego grona należy. Jest jednym z najbardziej rozwiniętych ekonomicznie krajów w Unii Europejskiej. Wskaźnik PKB daje jej 4. miejsce, m.in. przed takimi gospodarkami jak Wielka Brytania, Niemcy czy Francja. W Polsce jest już prawie 800 firm austriackich, działających głównie w sektorze nieruchomości, budownictwie i bankowości, co daje Austrii miejsce w pierwszej dziesiątce zagranicznych inwestorów w naszym kraju – podkreśla Aneta Kłodaś, dyrektor zarządzający firmy Bluevine Consulting, organizator konferencji w Lublinie. Podczas spotkania, obok zagadnień inwestycyjnych, poruszone zostaną także kwestie relacji i współpracy z przedsiębiorcami, wskazany zostanie potencjał, kierunki i plany rozwoju regionu, także w odniesieniu do przemysłu lotniczego w Polsce.

– To budujące, że Lublin jest kolejnym miastem na mapie cyklu seminariów gospodarczych. Cieszymy się tym bardziej, że naszym gościem będzie Christian Gessl, szef Austriackiej Izby Handlowej, przedstawiciel kraju, który jest dziś regionalnym liderem usług finansowych, inwestycyjnych i budowlanych, do którego mierzą kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Lublin jest na najlepszej ku temu drodze. To miasto inspiracji, zapraszające do inwestowania i współpracy gospodarczej. Stawiamy na rozwój infrastruktury i dostępności komunikacyjnej kreując przyjazne warunki dla biznesu. Przy pomocy środków europejskich wykonujemy gigantyczny skok inwestycyjny. Samorząd, przedsiębiorcy i uczelnie inwestują łącznie w Lublinie na poziomie ok. 4 mld zł – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Czy Lublin wykorzystuje należycie swoją szansę? Czy jego atrakcyjność w odniesieniu do innych polskich miast nie spadnie? – Polska jest liderem tej części Europy. Polacy są synonimem najlepszych fachowców w UE. Doceniany jest też potencjał polskich przedsiębiorców, którzy 70-80 proc. swojej produkcji kierują na eksport. To jest moment na dalsze inwestowanie. Najbliższe 5-7 lat będzie dobrym czasem dla Polski. Czy będzie to czas bardzo dobry, zależy od podejmowanych decyzji. Dużo zależy od samorządów, które muszą wdrażać coraz sprawniejszą obsługę inwestycyjną – mówi Marek Zuber, ekonomista, który podczas konferencji dokona analizy gospodarki w skali mikro i makro oraz jej wpływu na wzrost inwestycji i rozwój przedsiębiorczości w Lublinie.

Jakie zatem cele stawia sobie Lublin na następne 7 lat? Jak chce być postrzegany? Czy otwartość, przyjazność, przedsiębiorczość i akademickość nadal będą podstawowymi synonimami Lublina, który jest nie tylko centrum administracyjnym województwa lubelskiego, lecz także ponadregionalnym, ważnym ośrodkiem naukowym? Jak w Lublinie kształtuje się współpraca między uczelniami a lokalnym biznesem, czy miasto pozostanie największym ośrodkiem akademickim Polski Wschodniej i czy oferta  uczelni wyższych jest odpowiednio dostosowana do potrzeb rynku? W 350-tysięcznym Lublinie na 12 uniwersytetach i szkołach wyższych kształci się około 80 tys. studentów. Profesjonalna, dobrze wykształcona kadra, ponad 20 tys. absolwentów rocznie stanowi znakomite zaplecze dla przedsiębiorców i rozwoju zróżnicowanego sektora gospodarczego.

Ważnym atutem Lublina jest położenie na skrzyżowaniu ważnych tras komunikacyjnych, wygodne połączenia kolejowe oraz Port Lotniczy Lublin. Jak prezentować te atuty, zachęcając zagraniczny biznes do jeszcze aktywniejszego inwestowania i czego oczekują przedsiębiorcy? Obok Christiana Gessla swoimi doświadczeniami podzielą się m.in. Martin Oxley z UK Trade & Investments, Paweł Panczyj z Association of Business Service Leaders in Poland (ABSL) oraz przedstawiciele Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Portu Lotniczego Lublin i warszawskiego Lotniska im. Chopina, Indesit Company Polska, Deloitte, Casus Finanse, a także Paweł Poncyljusz, były wiceminister gospodarki, a dziś wiceprezes Avio Polska, firmy będącej częścią międzynarodowej grupy Avio, światowego lidera branży lotniczej.

Konferencja w Lublinie będzie pierwszym spotkaniem z cyklu seminariów inwestycyjnych „Prospects in Poland” w tym mieście. – Mam nadzieję, że uda nam się wskazać najważniejsze cele dalszego rozwoju gospodarczego dla całej Lubelszczyzny, a nasze spotkanie przyczyni się do budowania trwałych wzajemnych, ponadbranżowych relacji pomiędzy przedsiębiorcami, samorządem i środowiskami akademickimi regionu – podkreśla Aneta Kłodaś

  • GOSPODARZ I WSPÓŁORGANIZATOR:
  • ORGANIZATOR:
  • PATRONAT HONOROWY:
  • PARTNER STRATEGICZNY:
  • PARTNERZY VIP GALI:
  • PARTNERZY MERYTORYCZNI:
  •  
  • PARTNERZY:
  •  
Nadchodzące wydarzenia/konferencje