Tradycyjnie w marcu branża logistyczna spotkała się w Gliwicach, aby dyskutować o współpracy, warunkach funkcjonowania na rynku i nadchodzących wyzwaniach. Podczas szóstej już edycji konferencji Logistyka. Inwestycje. Przyszłość, która odbyła się 30 marca, debatowano nad trendami i narzędziami wykorzystywanymi w branży, a także oczekiwaniami przedsiębiorców w stosunku do  nowoczesnej przestrzeni przemysłowo – magazynowej. Przedstawiciele administracji, wraz z ekspertami rozmawiali również o tym jak ściągnąć kolejnych inwestorów logistycznych i jakie są perspektywy dla rozwoju transportu intermodalnego na Śląsku.

Dzisiejsza konferencja pozwoli nam przypomnieć sobie, że Gliwice to doskonałe miejsce dla rozwoju logistyki – powiedział Adam Neumann, Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice – Mamy w 100% przygotowane plany zagospodarowania przestrzennego. Posiadamy dobre tereny inwestycyjne, korzystne położenie komunikacyjne, wykwalifikowane kadry pracownicze z Politechniki Śląskiej. To przyciąga inwestorów – zaznaczył.  Ważnym atutem miasta jest także otwartość na współpracę i realizację innowacyjnych przedsięwzięć. Gliwice realizują projekty w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, tym samym zwiększając swoje możliwości inwestycyjne. Logistyka jest innowacyjna, pełna nowych pomysłów wdrażanych przez Gliwice i całe województwo śląskie. To miejsca, w których dobrze jest żyć, pracować i inwestować – podkreślał Kazimierz Karolczak, Członek Zarządu Województw Śląskiego. W aglomeracji śląskiej miastem aktywnie wychodzącym naprzeciw potrzebom inwestorów jest także Dąbrowa Górnicza. Najważniejsze jest dobre spotkanie z inwestorem, współpraca z biznesem oraz z innymi miastami – dodał Zbigniew Podraza, Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza.

Ogromny potencjał tego miejsca dostrzegają nie tylko przedstawiciele administracji publicznej, ale także reprezentanci branży logistycznej i deweloperskiej obecni na konferencji. W dyskusjach, w których udział wzięli między innymi: Müller – Die lila Logistyk, Raben Logistics Polska, Cushman & Wakefield, Goldman, UNIBEP, Instytut Logistyki i Magazynowania, zastanawiano się jak odpowiedzieć na zmieniające się potrzeby inwestorów. Różnice pomiędzy budynkami produkcyjnymi i logistycznymi się zacierają. Sztuką jest połączyć te przestrzenie w jedno – zauważył Maciej Madejak, Dyrektor ds. rozwoju biznesu na Polskę, Goldman.

Dynamicznie zmieniający się rynek prowokuje także firmy z sektora logistyki do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, takich jak na przykład w firmie Müller – Die lila Logistyk, która oprócz usług logistycznych, wprowadza także produkcyjne – Podążamy za inwestorami, dlatego też pojawiliśmy się w Gliwicach. Jesteśmy elastyczni, mamy szybki proces decyzyjny. Logistyka może być źródłem dodatkowej wartości dodanej do produktu– podkreślał Janusz Bielówka, Dyrektor Operacyjny, Müller – Die lila Logistyk.

Istotną kwestią, dotycząca całego regionu jest transport intermodalny i starania o przywrócenie żeglugi śródlądowej na Śląsku. Podobnie jak podczas ubiegłorocznej edycji konferencji Logistyka. Inwestycje. Przyszłość, głos w dyskusji zabrał przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, który poinformował o postępach prac zmierzających do odnowienia transportu rzecznego na Odrze. Uczestnicy panelu dyskusyjnego poświęconemu temu zagadnieniu – reprezentanci PKP Cargo, Portu Lotniczego Katowice oraz Śląskiego Centrum Logistyki zgodnie przyznali, że żegluga śródlądowa pozwoli zmniejszyć udział transportu samochodowego i wpłynie na jakość usług dla biznesu.

Logistyka świetnie rozumie biznes. Tam, gdzie rozwija się biznes, powstaje także zaplecze logistyczne – powiedział Piotr Wojaczek, Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, uznanej w rankingu magazynu Financial Times „Global Free Zone of the Year 2015” za najlepszą strefę ekonomiczną w Europie i drugą na świecie. Gliwice od lat mogą poszczycić się niesłabnącym zainteresowaniem inwestorów, które przekłada się na rozwój branży logistycznej w mieście. Potwierdzeniem jej dobrej kondycji jest rosnąca frekwencja corocznej konferencji Logistyka. Inwestycje. Przyszłość!

 

  • GOSPODARZ I ORGANIZATOR:
  • PARTNER ORGANIZACYJNY:
  • PARTNER STRATEGICZNY:
  • PARTNERZY MERYTORYCZNI:
  • PARTNER:
  • PATRON HONOROWY:
  • PATRON MEDIALNY:
  • PATRON:
Nadchodzące wydarzenia/konferencje