Za nami 5. edycja konferencji „Logistyka, Inwestycje, Przyszłość”, która odbyła się w Hotelu Silvia Gold, w dniu 22 marca br., w Gliwicach.

Kilkugodzinne spotkanie, które na trwałe wpisało się już w krajobraz Gliwic zdominowane zostało przez dyskusję na temat efektywnego wykorzystania potencjału i dalszego rozwoju miasta. Wiele miejsca poświęcono również nowym technologiom i aplikacjom internetowym rewolucjonizującym branżę logistyczną oraz przywróceniu żeglowności Odry i szansach jakie niesie to dla gospodarki nie tylko Polski, ale i całej Europy.

– Widzę determinację samorządu do przyciągnięcia tutaj jak największej liczby inwestorów. Zależy nam na tym, aby powstawały miejsca pracy, zwłaszcza miejsca pracy wysoko płatnej dla ludzi o wysokich kwalifikacjach. Chcemy, aby zarabiali oni silą swego umysłu, a nie wyłącznie siłą mięśni – powiedział Adam Neumann, Wiceprezydent Gliwic.

Jak co roku wśród prelegentów i panelistów znalazło się wielu znakomitych gości reprezentujących samorząd, biznes, transport i logistykę. Głos w dyskusji zabrał m.in. Adam Neumann, Zastępca Prezydenta Gliwic, Artur Olejniczak, Wykładowca Wyższej Szkoły Logistyki, Marek Dondelewski, Koordynator Projektów Innowacyjnych, Ritex, Łukasz Jatta, Partner, Miebach, Janusz Targosz, Prezes, Jantar, Sławomir Rajch, E-commerce Manager, Raben Group, dr inż. arch. Stanisław Lessaer, Wiceprezes ds. Projektowych, P.A. Nova, Piotr Krawczyk, Development Manager, MLP Group, Michał Sikora Land Technical & Special Economic Zone Consultant, Cushman & Wakefield, Przemysław Żukowski, Radca Ministra, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Józef Tobola, Wiceprezes, Trans International Logistic Center, Bogdan Węgrzynek, Prezes, Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Józef Gumienny, Dyrektor, Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju, Adam Adamek, Wiceprezes, PCC Intermodal oraz Jerzy Zachara, Prezes, Śląskiego Centrum Logistyki.

Konferencja rozpoczęła się krótkim przemówieniem A.Neumanna. Następnie Patrycjusz Wyżga z TVN24 przedstawił prezentację ekonomiczną „Breaking news. Jakich złych wiadomości z gospodarki obawiamy się najbardziej? dotyczącą globalnych zagrożeń dla gospodarki – W ubiegłym roku 19,22 mln Rosjan, czyli 13,4% ludności kraju żyło z dochodów poniżej progu ustalonego przez rząd koszyka. To może w przyszłości generować pewne problemy – mówił. W subiektywnym przeglądzie czynników ryzyka dla wzrostu gospodarczego wspomniał również o tzw. brEXIT, czyli konsekwencjach wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, a przez to obniżeniu poziomu życia mieszkańców wspólnoty.

Bardzo ciekawym punktem konferencji była prezentacja Artura Olejniczaka z Instytutu Logistyki i Magazynowania. Mówiąc o nowoczesnych technologiach i narzędziach IT, które rewolucjonizują logistykę, wymienił wpływ Internetu rzeczy na nasze życie, a publiczności zadał retoryczne pytanie o to w jakiej perspektywie czasowej rzeczywistość zostanie zdominowana przez samochody sterowane za pomocą tabletu, elektryczne auta czy koncepcję fizycznego internetu. Ten ostatni zakłada współdzielenie łańcucha dostaw przez wszystkich operatorów logistycznych.
Prezentacja Artura Olejniczaka była zaproszeniem do szerszej dyskusji na poruszone
w niej tematy. – W innowacji nie jest istotne samo rozwiązanie. W innowacji istotne jest zastosowanie i z tym drugim mamy duży problem w Polsce. Bo jak w żadnym innym obszarze, tak w obszarze transportu, spedycji, logistyki nasycenie innowacji daje szansę zbudowania przewagi konkurencyjnej całej gospodarki, my tego na razie
nie wykorzystujemy. Brakuje dużych projektów właśnie o charakterze logistycznym
– podkreślał Marek Dondelewski, Koordynator ds. projektów innowacyjnych z Grupy Riex.

Mówiąc o czynnikach determinujących powstawanie nowych inwestycji w mieście, A.Neumann wymienił m.in doskonałe skomunikowanie (zlokalizowanie dwunastu węzłów autostradowych w sąsiedztwie Gliwic) oraz zasoby ludzkie. Podkreślił też wielką rolę jaką odgrywa na tym polu Politechnika Śląska kształcąca dobrych fachowców w pożądanych dzisiaj zawodach. – Wielokrotnie słyszałem od inwestorów krajowych i zagranicznych, że właśnie tutaj zdecydowali się ulokować swój biznes, bo znaleźli na miejscu kadry.
Michał Sikora, Land Technical & Economic Zone z Cushman &Wakefield przyznał, że Gliwice muszą znaleźć sposób na powstrzymanie młodych, wykształconych ludzi przed wyjazdem w poszukiwaniu pracy. – Gliwice przez dwadzieścia lat rozwijały się poprzez Specjalną Strefę Ekonomiczną, ona nadała klimat infrastrukturze drogowej czy technicznej. Natomiast nasi klienci coraz bardziej dopytują się o strukturę społeczną, bezrobocie czy przekrój wiekowy. W Gliwicach potrzebujemy nowych inwestycji, które zatrzymają ludzi.

Jednym z ważnych tematów poruszanych podczas konferencji był transport multimodalny oraz przywrócenie żeglowności Odry, która przez stulecia była olbrzymim szlakiem transportowym dla polskich towarów, a której znaczenie jest obecnie zupełnie zapomniane. – Transport intermodalny już się w Polsce dzieje. Plany i pieniądze na korytarze wodne są. Nie będziemy zaczynać od zera, ale na razie żegluga śródlądowa znajduje się na dnie. Najważniejsze jednak, że mamy strategiczną decyzję o kolejności pierwszych kroków do zrobienia. Naszym priorytetem jest przywrócenie polskich rzek do IV klasy żeglowności – powiedział Przemysław Żukowski, radca Ministra w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Konferencja „Logistyka, Inwestycje, Przyszłość”, będąca platformą współdziałania władz miasta, przedsiębiorstw i różnego rodzaju instytucji w celu łączenia potencjału i tworzenia projektów wpisujących się w strategię rozwoju miasta oraz podnoszenia jego konkurencyjności, z roku na rok gromadzi coraz więcej osób. Dlatego też Adam Neumann wyraził nadzieję, że będzie ona kontynuowana w następnych latach.

Konferencja objęta została Patronatem Honorowym Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Partnerem wydarzenia została Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju, Instytut Logistyki i Magazynowania, Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw, a także Cushman &Wakefield.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęło wiele branżowych magazynów.

  • GOSPODARZ:
  • PATRONAT:
  • PARTNER STRATEGICZNY:
  • PARTNERZY MERYTORYCZNI:
  • PARTNER KOKTAJLU:
  • PARTNERZY MEDIALNI:
Nadchodzące wydarzenia/konferencje