I Kongres Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odbędzie się już 29 września 2017 roku w hotelu Warszawianka w Jachrance!

*Nawierzchnie drogowe – przyszłość konstrukcji w polskich warunkach klimatycznych
*Czynniki wpływające na BRD
*Kompleksowe zarządzanie siecią drogową wyzwaniem przyszłości
*Ekologia a ekonomia – w kontekście ochrony przyrody

O tych zagadnieniach będą dyskutowali specjaliści z branży, naukowcy oraz przedstawiciele świata biznesu. I Kongres Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad to doskonała okazja do wymiany wiedzy i doświadczenia oraz integracji branży drogowej! O 19.00 zapraszamy wszystkich uczestników Kongresu na uroczystą VIP Galę.

Prosimy o potwierdzenie obecności poprzez rejestrację w formularzu.

 08:30 Rejestracja
 10.00 Otwarcie Kongresu
 10.50 Panel I
NAWIERZCHNIE DROGOWE – PRZYSZŁOŚĆ KONSTRUKCJI W POLSKICH WARUNKACH KLIMATYCZNYCH

 • nawierzchnie cementowe
 • nawierzchnie bitumiczne
 • współczesne możliwości spoiw

Moderator: prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

Prelegenci:

 • dr inż. Krzysztof Błażejowski, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, Orlen Asfalt
 • prof.dr hab. inż. Jan Deja, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Wacław Michalski, Departament Studiów, GDDKiA
 • prof.dr hab. inż. Piotr Radziszewski, Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
 • prof. dr hab. inż. Antoni Szydło, Politechnika Wrocławska
 • Adam Wojczuk, Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych
 12.00 Panel II
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA BRD

 • BRD w nowatorskim ujęciu
 • pojazdy autonomiczne

Moderator: dr inż. Andrzej Brzeziński, Politechnika Warszawska

Prelegenci:

 • prof.dr hab. inż. Stanisław Gaca, Politechnika Krakowska
 • prof.nadzw. dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, Politechnika Gdańska
 • Patryk Lis, GDDKiA Oddział Warszawa
 • Tomasz Mechowski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
 • insp. Leszek Jankowski, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Marcin Ślęzak, Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego
 13.00 Obiad
 14.00 Panel III
KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE SIECIĄ DROGOWĄ WYZWANIEM PRZYSZŁOŚCI

 • wyzwania związane z rozwojem sieci dróg
 • nowoczesne narzędzia zarządzania

Moderator: dr inż. Tadeusz Suwara, Prezes Zarządu Transprojektu-Warszawa

Prelegenci:

 • dr inż. Sławomir Heller, Prezes Heller Ing. mbH
 • Karol Markowski, Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami, GDDKiA Oddział Gdańsk
 • prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
 • Jarosław Waszkiewicz, Dyrektor Departamentu Dróg Publicznych, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
 • Norbert Wyrwich, Dyrektor Departamentu Zarządzania Siecią Dróg Krajowych, GDDKiA
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Zofka, Sekretarz Naukowy Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
 15.00 Przerwa kawowa
 15.30 Panel IV
EKOLOGIA A EKONOMIA- W KONTEKŚCIE OCHRONY PRZYRODY

 • przejścia dla zwierząt
 • hałas
 • czy możliwa jest zmiana przepisów

Moderator: dr inż. Janusz Bohatkiewicz, Politechnika Lubelska

Prelegenci:

 • dr inż. Wiesław Dąbrowski, Prezes Zarządu Instytutu Dróg i Lotnisk Sp. z o.o.
 • Adrian Furgalski, Wiceprezes Zarządu, TOR Zespół Doradców Gospodarczych
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, Politechnika Białostocka
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Rymsza, Zastępca Dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasz Siwowski, Politechnika Rzeszowska
 • Beata Telega-Królikowska, Departament Inwestycji, GDDKiA
 19.00  Gala. Obchody 70-lecia Laboratoriów Drogowych 

21.00 Występ artystyczny

 

Lista Gości I Kongresu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad została zamknięta.

 • ORGANIZATOR:
 • PATRONAT HONOROWY:
 • PATRONAT MEDIALNY:
Nadchodzące wydarzenia/konferencje