V spotkanie robocze w ramach projektu:

PARTNERSTWO NA WSZYSTKICH ETAPACH CYKLU ŻYCIA ZRÓWNOWAŻONEJ INWESTYCJI BUDOWLANEJ

Ostatnie, choć bardzo ważne, seminarium poświęcone dyskusji na temat finansowania zrównoważonych środowiskowo inwestycji. Spotkanie poświęcone pozyskiwaniu źródeł na nowe przedsięwzięcia, jak też na modernizację już istniejących budynków (bądź też innych obiektów), by minimalizowały negatywny wpływ na otoczenie. Jak nakłady na wysokiej klasy technologie, np. energooszczędne, przekładają się na koszty utrzymania budynku oraz samych zaawansowanych środowiskowo urządzeń? Na ile budynki o zrównoważonym charakterze są atrakcyjne dla potencjalnych kupców instytucjonalnych (fundusze inwestycyjne), prywatnych (mieszkania), a na ile dla najemców? Jak można scharakteryzować wymienione grupy obecnie, a jaki może być ich skład w przyszłości? Czy zrównoważone projekty są opłacalne i czy można na nich zarobić? Jak ta odpowiedź kształtuje się w Polsce, jak na innych rozwiniętych rynkach?

Do dyskusji na powyższe tematy zaprosiliśmy grono specjalistów najwyższej klasy z bogatym doświadczeniem na polskim rynku i rynkach zagranicznych. Nasi eksperci to inwestorzy, deweloperzy, zarządcy oraz najemcy/kupcy.

Spotkanie dotyczące finansowych aspektów zrównoważonych inwestycji budowlanych kończy tegoroczny cykl roboczych spotkań w ramach projektu „Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej”.

  • INICJATOR I SPONSOR PROJEKTU:
  • PARTNERZY STRATEGICZNI:
  • SPONSOR TOWARZYSZĄCY:
  • PARTNERZY:
Nadchodzące wydarzenia/konferencje