Polska, przede wszystkim ze względu na swoje położenie oraz potencjał ludzki, wciąż pozostaje bardzo atrakcyjnym miejscem dla lokalizacji centrów BPO. Statystyki mówią o oblisko 400 zrealizowanych inwestycjach tego typu, w których pracuje ok. 100 tys. osób. Planowane projekty zapewnią pracę kolejnym 20 tys. do końca tego roku. To daje – według Association of Business Service Leaders (ABSL) – naszemu krajowi 1 miejsce w tej branży w Europie.

Głównymi beneficjentami “outsourcingowego boomu” były dotychczas największe miasta, gdzie dostęp do wykwalifikowanych pracowników współgrał z ich akceptowalnymi wymaganiami finansowymi, dobrym skomunikowaniem drogą lądową i powietrzną, rozsądnymi stawkami czynszu za powierzchnie biurowe oraz dobrymi warunkami do życia. Coraz silniejszym konkurentem stają się mniejsze ośrodki, które mogą pochwalić się równie długą listą atutów, a przy tym są konkurencyjne finansowo.

“Obecnie obserwujemy zwiększone zainteresowanie inwestorów makroregionem Polski Wschodniej, który konkuruje z innymi lokalizacjami między innymi kosztami pracy”, powiedział Paweł Panczyj, dyrektor operacyjny ABSL (Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych), organizacji zrzeszającej największych inwestorów tej branży w Polsce, m.in. IBM, HP, MAN, P&G, Infosys, Shell czy Cap Gemini.

Zainteresowanie to przekuło się już na fakty – ok. 20 centrów BPO jest zlokalizowanych na terenie województw: świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego, w tym inwestycje Transition Technology, Medicover, Citibank czy NSK.

Ilu nowych inwestycji z branży BPO należy się spodziewać w nadchodzących miesiącach  w Polsce? Ile z tej puli przypadnie na inwestycje w Kielcach i innych miastach regionu Polski Wschodniej? Czego oczekują inwestorzy od władz miejskich? Jakimi specjalizacjami mogą się pochwalić poszczególne lokalizacje i jak są postrzegane na zewnątrz? Jakie zyski dla społeczności przynosi rozwój centrów BPO? Na te i wiele innych pytań ma odpowiedzieć dwudniowe spotkanie branży w Kielcach pt.: “Apetyt na outsourcing. Perspektywy rozwoju BPO w Kielcach i innych miastach Polski Wschodniej”.

Będzie to pierwsze spotkanie branży BPO w 2013 roku.

Konferencja jest skierowana m.in. do inwestorów centrów outsourcingu usług biznesowych, władz samorządowych miast i województw Polski Wschodniej, przedstawicieli uczelni, instytucji otoczenia biznesu, deweloperów powierzchni biurowych, zarządców i agentów nieruchomości, firm doradztwa personalnego.

Gospodarzami spotkania są Urząd Miasta Kielce oraz Deloitte. Partnerem organizacyjnym jest firma Bluevine Consulting.

  • GOSPODARZ I ORGANIZATOR:
  • VIP TAXI:
  • PARTNERZY MERYTORYCZNI:
Nadchodzące wydarzenia/konferencje