Zachodzące od ponad 25 lat w Polsce pozytywne zmiany społeczno-gospodarcze odbywają się z inspiracji oraz w wyniku aktywności inwestycyjnej samorządów lokalnych, z dużym udziałem miast. Rola współodpowiedzialnego za politykę rozwoju kraju stawia przed władzami samorządowymi liczne wyzwania związane z koniecznością ciągłej profesjonalizacji działalności. Aby osiągnąć jak najwyższy poziom efektywności zarządzania, samorządy usprawniają planowanie strategiczne, działalność operacyjną, koordynację polityki inwestycyjnej, a równocześnie realizują kompleksowe programy z zakresu rewitalizacji, zrównoważonej polityki transportowej czy też systemowego wsparcia inwestorów.

Dostrzegając możliwość współpracy w zakresie doskonalenia działalności rozwojowej samorządów, firma Deloitte zaprasza na cykl spotkań eksperckich organizowanych w ramach Akademii Skutecznego Samorządu. Celem Akademii jest przegląd najskuteczniejszych instrumentów wspierających sprawne samorządy w akceleracji rozwoju. Chcemy zaprezentować Państwu najlepsze rozwiązania sprawdzone na poziomie międzynarodowym zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Każde z prezentowanych rozwiązań może i powinno być indywidualnie dopasowane do szczególnych potrzeb danego samorządu zarówno co do zakresu analiz czy poszczególnych instrumentów diagnostycznych, jak i wybranego planu wdrożenia.

Podczas najbliższego spotkania zostanie poruszony temat rewitalizacji terenów zurbanizowanych. Proces degradacji przestrzeni dotyczy większości miast w Polsce i na świecie. By przeciwdziałać temu negatywnemu zjawisku, na samorządy nałożono obowiązek opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji stanowiącego podstawę działań w zakresie odnowy przestrzeni miast. Podejmowana interwencja powinna mieć charakter kompleksowy i uwzględniać zarówno aspekty infrastrukturalne jak i społeczno-gospodarcze. Działania rewitalizacyjne mają na celu nie tylko pobudzenie do życia zdegradowanych fragmentów miasta, ale również poprawę szeroko rozumianej jakości życia. Deloitte, posiadając bogate doświadczenie w zakresie projektów odnowy miasta np. rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi,  wspomaga gminy w działaniach rewitalizacji terenów zurbanizowanych. Podział na etapy i moduły pozwala na skonstruowanie oferty najbardziej odpowiadającej potrzebom danej gminy i sytuacji.

Podczas cyklu Akademii Skutecznego Samorządu o najwyższą jakość merytoryczną spotkań zadbają doświadczeni specjaliści firmy Deloitte.

09.45 – 10.00 Rejestracja

10.00 – 10.45 Prezentacja: Zarządzanie wartością miasta
Agnieszka Dawydzik, Menedżer, zespół ds. sektora publicznego, Deloitte
Renata Siwiec, Menedżer, zespół ds. sektora publicznego, Deloitte

10.45 – 11.30 Sesja Questions & Answers
Dyskusja, podczas której na pytania uczestników odpowiedzą specjaliści firmy Deloitte

11.30 – 12.00 Networking

Imię i nazwisko *:

Stanowisko *:

Nazwa firmy *:

Ulica*:

Kod i miejscowość*:

Państwo*:

Adres email *:

Tel. kom.: *

Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z uczestnictwem w konferencji

* Pola oznaczone gwiazdką są niezbędne do przyjęcia zgłoszenia

  • ORGANIZATOR:
  • PARTNER ORGANIZACYJNY:
Nadchodzące wydarzenia/konferencje