IV MIĘDZYNARODOWE FORUM PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO W EUROPIE JUŻ ZA NAMI! 

– Dzisiaj zabiegamy przede wszystkim o to, aby pracodawcy sektora AGD zwiększali ilość miejsc pracy, robili kolejne reinwestycje, dopraszali kolejnych poddostawców, ale także inwestowali w B+R tworząc innowacyjne miejsca pracy dla inżynierów i kadry wyższej – powiedział Marek Michalik, Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w trakcie IV Międzynarodowego Forum Producentów i Dostawców Artykułów Gospodarstwa Domowego w Europie. Wydarzenie zorganizowane z inicjatywy Müller – Die Lila Logistik Polska odbyło się 11 maja w hotelu Andel’s w Łodzi.

Już wiele lat temu zorientowaliśmy, że przemysł związany z produkcją sprzętu gospodarstwa domowego nie ma w Polsce takiej platformy, która pozwoliłaby na dokonanie porównań, poszukiwanie rozwiązań czy wymianę doświadczeń. Chcieliśmy, aby spotkali się ludzie, którzy działają w tej branży, są aktywni i w perspektywie przyszłości będą wspólnie poszukiwać rozwiązań – argumentował Michael Müller, Prezes Zarządu Müller – Die lila Logistik.

Międzynarodowa impreza skierowana do producentów i dostawców branży AGD już drugi raz z rzędu odbyła się w województwie łódzkim. Ubiegłorocznym gospodarzem były Pabianice k. Łodzi. Wybór Łodzi nie jest przypadkowy. Tutaj ulokował swe fabryki niemiecki BSH i włoski Indesit. Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego to również jedna z branż, których dalszy rozwój przewiduje strategia regionu. Być może wkrótce pojawią się też kolejni inwestorzy.  – Jeszcze nie ma nas w Łodzi, ale kto wie, kto wie, może po tym spotkaniu zaczniemy rozmowy na ten temat – dodał z uśmiechem Adam Cich, dyrektor generalny Elektrolux na kraje Europy Środkowej i Wschodniej i Prezes Zarządu CECED Polska – Związek Pracodawców AGD.

Tematykę tegorocznego Forum zdominowały przede wszystkim kwestie związane z wyzwaniami stojącymi przed europejskim i polskim sektorem AGD, digitalizacją, ideą omnichannel tj. zróżnicowanymi kanałami dystrybucji, zarządzaniem kadrami oraz kreacją i tworzeniem nowych kategorii produktów.

W rozmowie na temat jednoczesnej obsługi wielu kanałów sprzedaży starano się scharakteryzować wyzwania jakie stoją przed współczesną logistyką. – Klient będzie chciał kupować w wielu kanałach jednocześnie w  możliwie jak najkrótszym czasie – stwierdził Piotr Skobało, Dyrektor Logistyki z firmy Neonet. Zastanawiano się również, która z nowoczesnych technologii ma szansę zrewolucjonizować łańcuch dostaw. W głosowaniu zorganizowanym pod koniec dyskusji zdecydowana większość uczestników wskazała na druk 3D, zostawiając w tyle takie nowinki, jak autonomiczne pojazdy czy drony.

Managerowie działów HR czy firm zajmujących się rekrutacją zastanawiali się np. nad sposobami, które pozwolą przekonać młode pokolenie do zgłębiania kompetencji technicznych na różnych poziomach. – Dla branży AGD ważne jest zadbanie o ofertę zatrudnienia dla ludzi średniego i niższego szczebla m.in. dobre wynagrodzenie, dodatkowe benefity czy przyjazne warunki pracy w hali produkcyjnej – mówiła Aleksandra Rychta, HR Business Partner CEE z firmy Electrolux. Goście panelu podkreślali zgodnie potrzebę dbania o wykształcenie zawodowe i stworzenie chociażby tzw. systemu dualnego kształcenia pracowników podstawowych oraz współpracę z ośrodkami akademickimi. Leda Turai Patrauskiene, wiceprezes International Coach Federation, w trakcie swojej prezentacji zwracała z kolei uwagę na konieczność poznania nawyków i sposobu myślenia ludzi reprezentujących różne generacje. Ta wiedza  pozwoli na skuteczne dotarcie do nich z produktem. – Dla pokolenia X ważna jest jakość i rekomendacje autorytetów. Pokolenie Y i Z ceni sobie za to design i prestiż – podkreślała.

Magdalena Lubińska, Prezes Code Design mówiąc o kreacji w AGD zwracała uwagę na bezpośredni wpływ designu na wzrost sprzedaży produktów przy równoczesnym zachowaniu jego dotychczasowej funkcjonalności i komponentów. – Design to dzisiaj znalezienie tego optymalnego połączenia pomiędzy potrzebami użytkownika, dostępnymi technologiami a wymaganiami biznesowymi – mówiła. Szymon Bogusz, Sales Manager z Elematec podzielił się z kolei swoimi doświadczeniami z rynku japońskiego, gdzie inżynierowie pracują obecnie nad stworzeniem szklanej lodówki pozwalającej na zajrzenie do środka bez konieczności otwierania drzwi czy maksymalnie wydłużającej świeżość przechowywanych w niej produktów.

Warto dodać, że wśród pozostałych prelegentów, którzy zabrali głos w dyskusji znaleźli się tak znakomici goście jak: Iwona Chojnowska-Haponik, Dyrektor Departamentu Pozyskiwania Inwestorów PAIiIZ, Agnieszka Sygitowicz, wiceprezes ŁSSE, Janusz Baranowski, Pełnomocnik Marszałka Województwa Łódzkiego ds. Inwestorów i Eksporterów, Thomas Siekmann, Chief Digital Officer, Müller – Die lila Logistyk, Marcin Szawliński, Dyrektor Logistyki CEE, Elextrolux, Konrad Pokutycki, Prezes B/S/H, Michał Pietruszewski, Prezes E.G.O., Michał Sikora, Consultant Industrial Department, Cushman &Wakefield, Paweł Trojanowski, Dyrektor Pionu Logistyki, BSH, Karol Olejniczak, Sales Manager Heavy Duty Products, Stora Enso,  Alexander Doskocil, Dyrektor zarządzający Hirsch Porozell, Tomasz Dudek, Operations Manager, OTTO Polska, Vincent Rotger, General Manager, Northern & Eastern Europe, Haier, Wojciech Konecki, Dyrektor Generalny, CECED Polska, Olgierd Bałtaki, HR Director, Samsung Electronics Poland, Adam Szwed, Managing Director EGO Products, Zygmunt Łopalewski, ‎External Relations Manager Poland, Joanna Sinkiewicz, Dyrektor ds. Kluczowych klientów i reprezentacji Najemców, Cushman &Wakefield, Cesare Finazzi, General Manager & Sales Manager, Mesgo Polska oraz Yasunori Umezaki, Supplier Development/Technology Marketing Manager, Elematec.

IV Międzynarodowe Forum Producentów i Dostawców Artykułów Gospodarstwa Domowego w Europie bez wątpienia było okazją do spotkania producentów i dostawców, którzy szukają możliwości kooperacji nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. W tym roku w wydarzeniu wzięło udział blisko 200 przedstawicieli reprezentujących najważniejsze w Polsce firmy z sektora AGD i ich otoczenia biznesowego.

 

 

 

  • GOSPODARZ I ORGANIZATOR:
  • PARTNER ORGANIZACYJNY:
  • PARTNER GŁÓWNY:
  • PARTNER MERYTORYCZNY:
  • PATRONI MEDIALNI:
Nadchodzące wydarzenia/konferencje