Dziękujemy za udział w spotkaniu Biznes dla klimatu!

Dziękujemy za udział w spotkaniu Biznes dla klimatu!

22 czerwca w Warszawie odbyło się śniadanie biznesowe „ Biznes dla klimatu”, którego głównym celem była dyskusja wokół postanowień szczytu klimatycznego COP21 w Paryżu i jego wpływie na świat biznesu. Czy ustalenia z COP21 pobudzą efektywność energetyczną na rynku budowlanym? Jak w praktyce wykorzystać dane pokazujące zużycie energii? Jakie są dobre praktyki na rynku polskim? Odpowiedzi na te pytani szukali zaproszeni goście oraz licznie przybyli uczestnicy spotkania. Ważnym punktem wydarzenia była pierwsza w Polsce prezentacja danych pokazujących zużycie energii przez budynki certyfikowane i nie certyfikowane na rodzimym rynku, zgromadzonych zgromadzonych w ramach projekty „ Koszty Operacyjne Budynków Biurowych.”

Zapraszamy do galerii zdjęć z wydarzenia oraz lektury podsumowania spotkania

Nadchodzące wydarzenia/konferencje