Najemcy coraz częściej interesują się wschodnią częścią kraju

Najemcy coraz częściej interesują się wschodnią częścią kraju

Region Polski Wschodniej cały czas pozostaje w fazie dynamicznego rozwoju. Najemcy coraz częściej interesują się wschodnią częścią kraju, ze względu na stale poprawiającą się infrastrukturę oraz dostępność siły roboczej. Spośród lokalizacji wyróżnia się Lublin i okolice, gdzie poszerza się oferta powierzchni magazynowych klasy A. Między innymi dzięki nowopowstającemu obiektowi w miejscowości Niemce k/Lublina.

Nadchodzące wydarzenia/konferencje