W 2017 roku wyniki hoteli w Polsce i w Europie Środkowej przekroczyły wszelkie oczekiwania, a eksperci przewidują złote lata dla branży w regionie CEE.  Kraje takie jak Republika Czeska, Węgry, Austria, Polska, Rumunia, Chorwacja zdobywają coraz większą popularność wśród inwestorów i w ostatnich latach okazały się rynkami dużych możliwości. Jednak w obliczu dynamicznych zmian, pojawia się pytanie: Jaka przyszłość czeka sektor hotelowy, gdy trend się odwróci? Jak będzie kształtował się rynek w perspektywie kolejnych 5 -10 lat? W jaki sposób pozostać w strefie zainteresowania inwestorów?

Obecnie jesteśmy świadkami zjawisk, które przeobrażają sektor hotelowy: oczekiwania pokolenia Y, rosnąca pozycja serwisu Airbnb, zmiany demograficzne i związane z nimi przemiany na rynku pracy – to niektóre z czynników kształtujące współczesny krajobraz branży. Z drugiej strony, nasycenie rynku w krajach Europy Zachodniej powodujące zwrot w kierunku regionu CEE, ale także obawy inwestorów dotyczące stabilności i atrakcyjności turystycznej Europy Środkowej  i Wschodniej silnie wpływają na trendy w regionie.

Jaka przyszłość czeka rynek inwestycji hotelowych w perspektywie najbliższych 5-10 lat? To pytanie będzie towarzyszyło uczestnikom i prelegentom 5. edycji konferencji Spotlight Hotel Investment Poland & CEE. Wydarzenie jest znakomitą okazją do prześledzenia trendów i kierunków rozwoju na każdym etapie procesu inwestycyjnego oraz spojrzenia w przyszłość rynku hotelowego w regionie CEE.

Zaproszeni do dyskusji goście: inwestorzy, członkowie zarządów sieci hotelowych, instytucje finansujące, deweloperzy, przedstawiciele sektora real estate, prawnicy, reprezentanci polskich i zagranicznych miast oraz kurortów, marki hotelowe zainteresowane rynkiem CEE, architekci oraz firmy doradcze zmierzą się z pytaniami o przyszłość w sesjach tematycznych: Construction & Development, Financing, Investment, Newcomers, Resorts, Revitalisation,  Trends  in Hospitality, Architecture & Design.

Tegoroczna edycja konferencji odbędzie się w autorskiej formule spotkań Future 2 to 5 , w ramach której liderzy dynamicznie zmieniającego się rynku podejmą dyskusję o kierunkach rozwoju branży w perspektywie najbliższych lat. To nie teoretyczna futurologia, a dyskusje o konkretnych kierunkach rozwoju i istniejących możliwościach. Dzięki szerokiemu spojrzeniu przez pryzmat nie tylko zmian zachodzących na rynku inwestycyjnym i technologii, ale także edukacji, kreatywności i  komunikacji, uczestnicy będą mieli szansę zajrzeć w realną przyszłość sektora.

12 Czerwca 2018 

09.30 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15 Otwarcie konferencji

10.15 – 10.45 Opening Keynote Speech

10.45 – 11.45 CEE hotel market future – investments trends & threats

11.45 – 12.00 Coffee Break

      Sala A Sala B
12.00 – 13.00 Hotel Construction & Development Trends in Hospitality
13.00 – 14.00  Financing Session Newcomers Session

14.00 – 15.00 Lunch Break

      Sala A Sala B
15.00 – 16.00  Investment Session Architecture & Design
16.00 – 17.00  Resorts Revitalization


17.00 – 17.30
Keynote Speech & Conference summary

18.00 – 21.00 Cocktail

 

13 Czerwca 2018

10.00 – 12.00 Śniadanie Inwestycyjne

 • Organizator
 • Partner merytoryczny
 • Badge Partner
 • Partnerzy
 • Główny Partner Strefy Meeting Point
 • Gospodarz Śniadania Inwestycyjnego
 • Główny Partner Strefy Chillout
 • Partner Strefy Chillout
 • Patronat
 • Specialized Media Partner in Ukraine
 • Patroni medialni
Nadchodzące wydarzenia/konferencje