Nadawanie nowych funkcji istniejącym budynkom to trend, który na dobre wpisał się w krajobraz inwestycyjny polskich miast. Z jednej strony mamy zapotrzebowanie inwestorów na dobre lokalizacje, których liczba wciąż się kurczy, a z drugiej strony – starzejące się budynki, których funkcje nie nadążają za potrzebami zmieniającego się rynku.

Placemaking, globalizacja 4.0, sharing economy, starzejące się społeczeństwo, wejście na rynek pracy digital natives – Millenialsów i pokolenia Z to kluczowe czynniki zmieniające myślenie zarówno o przestrzeni wewnątrz budynku, jak i w jego otoczeniu. Zaczynamy inaczej mieszkać, podróżować, spędzać czas, a także wykorzystywać wspólną przestrzeń.

Seniorzy, pracujący single, rodziny z dziećmi, studenci. Jak należy zmienić myślenie o budynku, by na długo pozostał atrakcyjny? Jak nadawać drugie życie tym już istniejącym, żeby stały się wizytówką udanych rewitalizacji i modernizacji? Jak zmienić myślenie o mieście, by rozwijało się wraz ze swoimi mieszkańcami?

W jaki sposób globalne trendy zmieniają polski rynek inwestycyjny w perspektywie globalnej i lokalnej? To podstawowe pytania, jakie zadamy zaproszonym gościom i ekspertom podczas śniadania biznesowego Inicjatywy Drugie Życie Budynków, już 6 czerwca w Katowicach.

Partnerem Strategicznym wydarzenia są Nieruchomości Orange, Partnerami Merytorycznymi JLL Organizatorem Bluevine Consulting

9.00 – 9.30 Rejestracja gości

9.30 – 10.00 Śniadanie i Networking

10.00 – 10.10 Otwarcie dyskusji: Kuba Sito, dziennikarz

10.10 – 10.25 Drugie Życie Budynków.
Prezentacja: Małgorzata Stochmal, Kierownik Projektu Nieruchomości Orange Polska

10.25 – 10.40 Katowice the place to grow.
Prezentacja: Mariusz Jankowski, Naczelnik Wydziału Obsługi Inwestora, Urząd Miasta Katowice

10.40 – 11.10 Prezentacja: Trendy na rynku biurowym – Tomasz Dyba, Cushman & Wakefield

11.10 – 11.50 Nieruchomości przyszłości – ich kształt, wymiar i przeznaczenie.
Panel dyskusyjny:
Patrycja Ilasz – Kłoda, Dyrektor Przygotowania Nieruchomości do Sprzedaży i Rozwoju Wartości, Orange Polska
Mariusz Jankowski, Naczelnik Wydziału Obsługi Inwestora, Urząd Miasta Katowice
Tomasz Dyba, Negocjator, Cushman & Wakefield
Izabela Pachuta, Business Development Manager, ORPEA Polska
Małgorzata Nowodworska, Dyrektor ds Sprzedaży i Marketing, Angel Poland Group
Wojciech Kowalik, Kierownik Oddziału Południe, Soletanche Polska
Narcyz Wrześniewski, Prezes Zarządu, EPIONE

Moderator: Kuba Sito, dziennikarz

11.50 – 12.00 Q&A

12.00 Networking

Imię *:

Nazwisko *:

Stanowisko *:

Nazwa firmy *:

Ulica*:

Kod i miejscowość*:

Państwo*:

Adres email *:

Tel. kom.: *

[fm_checkbox label="Tak, chcę otrzymywać informacje o nadchodzących wydarzeniach organizowanych przez Bluevine."]
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bluevine Consulting moich danych osobowych, zawartych w niniejszym formularzu lub/i w innych przekazanych przeze mnie dokumentach, w związku z realizacją wysłanego zgłoszenia. Administratorem danych osobowych jest Bluevine Consulting z siedzibą w Warszawie (02-026), ul. Raszyńska 15/8. 2. Zebrane dane osobowe przetwarzane będą w celu:Czytaj dalej

a. rejestracja na wydarzenie oraz założenie indywidualnego konta w systemie rejestracyjnym, które będzie umożliwiać dostęp do danych, zmianę danych uczestnika i dostęp do innych usług świadczonych przez Bluevine Consulting
b. weryfikacja tożsamości podczas wejścia na teren obiektów, w których odbywać się będzie wydarzenie, wydruk i wydanie odpowiedniego identyfikatora,
c. marketing usług i komunikowanie się przez Bluevine Consulting z uczestnikiem, w formie korespondencji pisemnej i/lub elektronicznej
d. udostępnienie danych organizatorom i partnerom wydarzenia w celu umożliwienia im komunikowania się z uczestnikiem lub marketingu ich usług – w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefony, SMS-y); dane odbiorców danych jw. będą na bieżąco publikowane i aktualizowane na odpowiednich stronach wydarzenia lub w materiałach informacyjnych.
e. prowadzenie statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
f. obsługa reklamacji i zabezpieczenie roszczeń.

3. Przetwarzania danych polegające na zbieraniu, przechowywaniu i udostępnianiu danych z formularza rejestracyjnego jest niezbędne do wypełnienia ww. prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ww. administratorów i odbiorców danych. W przypadku niektórych danych lub szczególnych rodzajów przetwarzania, których nie można uznać za niezbędne do wypełnienia ww. celów lub w przypadku celów, których nie można uznać za wystarczająco usprawiedliwione - wskazanych odrębnie przy odpowiedniej rubryce na dane lub w oświadczeniach zgody na końcu formularza rejestracyjnego – podstawą przetwarzania będzie także zgoda uczestnika.

4. Dane przetwarzane będą wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż do momentu zgłoszenia odpowiedniego sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody na dane przetwarzanie.

5. Osoba rejestrująca się i zakładająca konto uprawniona jest do dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania, w szczególności za pośrednictwem systemu rejestracyjnego i swojego konta. Osoba rejestrująca może w każdym czasie zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych; przysługuje jej także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec danego przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, na warunkach określonych we właściwych przepisach prawa.

6. Pełna informacja nt. polityki prywatności dla usług administratorów danych, w tym informacje nt. szczegółowych warunków przetwarzania danych osobowych zgodne z art. 13 i 14 RODO, znajdują się pod niniejszym linkiem.

* pole obowiązkowe

  • ORGANIZATOR
  • PARTNER STRATEGICZNY
  • PATRONAT
  • PARTNER
  • PARTNER MERYTORYCZNY
Nadchodzące wydarzenia/konferencje