I Kongres Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odbędzie się już 29 września 2017 roku w hotelu Warszawianka w Jachrance!

*Nawierzchnie drogowe – przyszłość konstrukcji w polskich warunkach klimatycznych
*Czynniki wpływające na BRD
*Kompleksowe zarządzanie siecią drogową wyzwaniem przyszłości
*Ekologia a ekonomia – w kontekście ochrony przyrody

O tych zagadnieniach będą dyskutowali specjaliści z branży, naukowcy oraz przedstawiciele świata biznesu. I Kongres Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad to doskonała okazja do wymiany wiedzy i doświadczenia oraz integracji branży drogowej! O 19.00 zapraszamy wszystkich uczestników Kongresu na uroczystą VIP Galę.

Prosimy o potwierdzenie obecności poprzez rejestrację w formularzu.

 08:30 Rejestracja
 10.00 Otwarcie Kongresu
 10.50 Panel I
NAWIERZCHNIE DROGOWE – PRZYSZŁOŚĆ KONSTRUKCJI W POLSKICH WARUNKACH KLIMATYCZNYCH

  • nawierzchnie cementowe
  • nawierzchnie bitumiczne
  • współczesne możliwości spoiw
 12.00 Panel II
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA BRD

  • BRD w nowatorskim ujęciu
  • pojazdy autonomiczne
 13.00 Obiad
 14.00 Panel III
KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE SIECIĄ DROGOWĄ WYZWANIEM PRZYSZŁOŚCI

  • wyzwania związane z rozwojem sieci dróg
  • nowoczesne narzędzia zarządzania
 15.00 Przerwa kawowa
 15.30 Panel IV
EKOLOGIA A EKONOMIA- W KONTEKŚCIE OCHRONY PRZYRODY

  • przejścia dla zwierząt
  • hałas
  • czy możliwa jest zmiana przepisów
 19.00 Uroczysta Gala

 

 

Lista Gości I Kongresu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad została zamknięta.

Nadchodzące wydarzenia/konferencje