Za nami łódzka edycja Future 2to5. Spotkaliśmy się z przedstawicielami branży produkcyjno — logistycznej by wspólnie, w nowatorskiej formule — rozmowy przy „okrągłym” stole — dyskutować o wyzwaniach, jakie technologia i zmiany nastrojów konsumenckich wywierają na branżę. By uzyskać pełny obraz dynamicznie zmieniającego się świata do dyskusji zaprosiliśmy przedstawicieli całego łańcucha dostaw: od deweloperów, doradców, inwestorów, przedstawicieli samorządów do firm produkcyjnych, dystrybuujących, dostawców technologii aż po konsumentów — bo w końcu, gdzieś na koniec dnia wszyscy nimi jesteśmy 🙂

Cyfryzacja, automatyzacja i nowoczesne technologie burzą ściany pomiędzy poszczególnymi etapami procesu logistycznego, czyniąc go przejrzystym i elastycznym. Transformacja cyfrowa już dawno przestała być jedynie sposobem na uzyskiwanie przewagi rynkowej, lecz stała się czynnikiem decydującym „o być albo nie być” danego przedsiębiorstwa na rynku.

Wdrażanie nowoczesnych systemów, to nie tylko postęp technologiczny, ale przede wszystkim akcelerator zmian społecznych i biznesowych. Każda licząca się firma na rynku obserwuje swoich klientów, ale już nie każda wsłuchuje się w ich potrzeby i dostosowuje do nich swoje produkty i usługi, a już jedynie nieliczni, badają już nie tylko samą zmianę, ale już symptomy tych zmian, by swoimi produktami wyznaczać nowe kierunki i tworzyć nowe potrzeby u swoich klientów, a nie tylko zaspakajać te już istniejące.

Jak będzie wyglądał magazyn w 2025 roku, jaka będzie rola technologii w tym procesie, w jakim stopniu rozwój logistyki będzie sprzęgnięty z postępem e-commerce i jak bardzo to powiązanie będzie miało wpływ na rynek nieruchomości, w tym na branżę handlową? I w końcu jak na te zmiany przygotować swoich pracowników, strategie rozwoju firmy i budżety?

Odpowiedzi na te pytania szukaliśmy wspólnie z zaproszonymi do dyskusji gośćmi – ekspertami branży: Markiem Bednarczykiem, Senior Property Managerem SEGRO; Leszkiem Jabłońskim, Kierownikiem Regionu SABUR; Mateuszem Sipą, Zastępcą Dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej z Urzędu Miasta Łódź; Piotrem Borkowskim, Senior Managerem, Information & Cybersecurity Testing, Standard Chartered Bank; Zygmuntem Łopalewskim, Dyrektorem ds. Komunikacji Korporacyjnej Whirpool Polska; Piotrem Wąsem, Dyrektorem Zarządzającym Spacefactory; Tomaszem Matonogiem, Dyrektorem E-Commerce Badury; Magdaleną Plecińską, Ekspertem w Departamencie Pozyskiwania i Obsługi Inwestora Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; Edytą Karpińską, Głównym Specjalistą w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Miasta Łódź; Krzysztofem Lisieckim, Property Managerem SEGRO; Andrzejem Michalskim, Head of Sales Department SSI SCHÄFER; Prof. Remigiuszem Kozłowskim, Kierownikiem Centrum Technologii Bezpieczeństwa w Logistyce z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Dyskusje poprowadziła Monika Duda, Partner, M4 Real Estate oraz Igor Sokołowski, Dziennikarz, TVN24.

Te sama pytanie postawimy na kolejnym naszym wydarzeniu. Ty razem spotkamy się z Państwem we Wrocławiu, już 28 stycznia. Pytania te same, ale zupełnie inny rynek, stwarzający zupełnie inne możliwości inwestycyjne. Dobrze rozwinięta sieć drogowa, duży potencjał gospodarczy oraz demograficzny, a także bliskość granicy z Niemcami i Czechami to główne atuty regionu.
Z roku na rok województwo dolnośląskie umacnia swoją pozycję wśród głównych lokalizacji magazynowych w kraju oraz jednego z najważniejszych centrów dystrybucyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Operatorzy logistyczni, sieci handlowe, sektor e-commerce to główna grupa najemców w regionie. Do tej grupy należą także podmioty przemysłu motoryzacyjnego oraz elektrotechnicznego, które generują znaczącą część zapotrzebowania na projekty BTS oraz BTO.

Jakie największe wydania czekają rynek i region? Dołączcie do nas. Na spotkaniach Future 2to5 Państwa głos się liczy. Partnerem Stragicznym wydarzenia jest Segro — jeden z liderów w zakresie zastosowania rozwiązań proptech na rynku magazynowym w Polsce, autor raportu „PropTech na rynku magazynowym”, którego wyniki będą prezentowane podczas spotkania.

Do zobaczenia we Wrocławiu. Gorąco zapraszamy.

Program:

9:30 – 10:00 Rejestracja gości śniadanie

10:00 – 10:05 Otwarcie dyskusji Igor Sokołowski, Dziennikarz, TVN24

10:05 – 10:35 Prezentacja wyników raportu „PropTech na rynku magazynowym” Maciej Szyma, Property Manager, SEGRO Poland

10.35 – 10.50 Prezentacja: Oferta inwestycyjna Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Małgorzata Włochal, Dyrektor Departamentu Obsługi Inwestora, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”

10.50 –  11.10 Prezentacja: Lean Management – Można szybciej, taniej i lepiej.

Wojciech Josek trener i konsultant Lean Management Experts 4 Business sp. z o.o.

11.10 – 12:50 Rynek produkcyjno – logistyczny w Polsce w perspektywie 2 do 5 lat. Jakie wyzwania czekają Wrocław i region w kwestii pozyskiwania nowych inwestycji i realnego wsparcia dla tych już pozostałych?Dyskusja wszystkich uczestników spotkania z zaproszonymi ekspertami:

Zygmunt Łopalewski, Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej, Whirpool Polska

Andrzej Michalski, Head of Sales Department, SSI SCHAFER

Krzysztof Roszyk, Dyrektor Operacyjny, M.W Logistics

Dariusz Botkowski, Logistics Contract Manager CEE, Delphi

Piotr Ziemczonek, Logistic Market Manager CEE Central, Electrolux

Małgorzata Włochal, Dyrektor Departamentu Obsługi Inwestora, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”

Katarzyna Prociak, Project Manager, Departament Obsługi Inwestora, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”

Maciej Szyma, Property Manager, SEGRO Polanda

Wojciech Josek, trener i konsultant Lean Management, Experts 4 Business

Moderator Piotr Wąs, Dyrektor Zarządzający, SpaceFactory Ekspert PSME oraz Igor Sokołowski, Dziennikarz, TVN24

12:50– 13:30 Kawa & Networking

Imię *:

Nazwisko *:

Stanowisko *:

Nazwa firmy *:

Ulica*:

Kod i miejscowość*:

Państwo*:

Adres email *:

Tel. kom.: *

[fm_checkbox label="Tak, chcę otrzymywać informacje o nadchodzących wydarzeniach organizowanych przez Bluevine."]
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bluevine Consulting moich danych osobowych, zawartych w niniejszym formularzu lub/i w innych przekazanych przeze mnie dokumentach, w związku z realizacją wysłanego zgłoszenia. Administratorem danych osobowych jest Bluevine Consulting z siedzibą w Warszawie (02-026), ul. Raszyńska 15/8. 2. Zebrane dane osobowe przetwarzane będą w celu:Czytaj dalej

a. rejestracja na wydarzenie oraz założenie indywidualnego konta w systemie rejestracyjnym, które będzie umożliwiać dostęp do danych, zmianę danych uczestnika i dostęp do innych usług świadczonych przez Bluevine Consulting
b. weryfikacja tożsamości podczas wejścia na teren obiektów, w których odbywać się będzie wydarzenie, wydruk i wydanie odpowiedniego identyfikatora,
c. marketing usług i komunikowanie się przez Bluevine Consulting z uczestnikiem, w formie korespondencji pisemnej i/lub elektronicznej
d. udostępnienie danych organizatorom i partnerom wydarzenia w celu umożliwienia im komunikowania się z uczestnikiem lub marketingu ich usług – w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefony, SMS-y); dane odbiorców danych jw. będą na bieżąco publikowane i aktualizowane na odpowiednich stronach wydarzenia lub w materiałach informacyjnych.
e. prowadzenie statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
f. obsługa reklamacji i zabezpieczenie roszczeń.

3. Przetwarzania danych polegające na zbieraniu, przechowywaniu i udostępnianiu danych z formularza rejestracyjnego jest niezbędne do wypełnienia ww. prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ww. administratorów i odbiorców danych. W przypadku niektórych danych lub szczególnych rodzajów przetwarzania, których nie można uznać za niezbędne do wypełnienia ww. celów lub w przypadku celów, których nie można uznać za wystarczająco usprawiedliwione - wskazanych odrębnie przy odpowiedniej rubryce na dane lub w oświadczeniach zgody na końcu formularza rejestracyjnego – podstawą przetwarzania będzie także zgoda uczestnika.

4. Dane przetwarzane będą wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż do momentu zgłoszenia odpowiedniego sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody na dane przetwarzanie.

5. Osoba rejestrująca się i zakładająca konto uprawniona jest do dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania, w szczególności za pośrednictwem systemu rejestracyjnego i swojego konta. Osoba rejestrująca może w każdym czasie zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych; przysługuje jej także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec danego przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, na warunkach określonych we właściwych przepisach prawa.

6. Pełna informacja nt. polityki prywatności dla usług administratorów danych, w tym informacje nt. szczegółowych warunków przetwarzania danych osobowych zgodne z art. 13 i 14 RODO, znajdują się pod niniejszym linkiem.

* pole obowiązkowe

  • Gospodarz
  • Organizator
  • Partner Strategiczny
  • Partner Merytoryczny
  • Partner
  • Partner Medialny
Nadchodzące wydarzenia/konferencje