„Europa Środkowa i Wschodnia to obiecujące rynki”

„Europa Środkowa i Wschodnia to obiecujące rynki”

„Europa Środkowa i Wschodnia jest jednym z bardziej obiecujących rynków dla inwestycji hotelowych oraz sieci hoteli reprezentujących różne segmenty. Vienna House, od początku swojego istnienia, jest bardzo aktywna w regionie CEE  i przygląda się jego wzrostom. Dlatego też, ten rynek pozostaje obszarem naszych zainteresowań, a konferencja Spotlight jest doskonałą platformą netrworkingową, która temu sprzyja”.

 Rupert Simoner, Prezes Vienna House

Nadchodzące wydarzenia/konferencje